Producten

Welke modules kunt u afnemen

Standaard maken wij voor onze diensten reeds gebruik van de modules Personeelsadministratie, Salarisadministratie en Digitale Loonstrook. Deze modules zijn, indien gewenst, ook door u in te zien of te gebruiken.

Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om diverse extra modules af te nemen, deze modules kunnen vervolgens door u zelf gebruikt worden of kunt u in een aantal gevallen door ons laten onderhouden. Veel gebruikte modules zijn onder andere:

  • Digitaal dossier
  • Verlofadministratie, eventueel uitgebreid met verlof aanvragen en goedkeuren
  • Verzuimadministratie, eventueel uitgebreid met Wet verbetering Poortwachter
  • Rapportage
  • Taken en signalen
  • Beoordelingscyclus
  • Employee Self Service
  • Manager Self Service
  • Declaratieproces
  • Sollicitatieproces

Deze modules kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. Indien de behoefte hieraan bestaat bespreken wij dit graag in een persoonlijk gesprek met u.